Nyheter

22 maj 2024

Uppdateringar arbetsrätten

Inom arbetsrätten har gjorts en del uppdateringar, huvudsakligen av språklig karaktär. Den större förändringen är att Avslutsavtalet har ändrats till en ”Överenskommelse om anställningens upphörande” innebärande en del följdförändringar. På motsvarande sätt har den engelska versionen ändrats till ett...
Läs mer »

13 mars 2024

Kommentar om utländska direktinvesteringar

De bolagsrättsliga dokumentpaketen innehållande kapitalökningar (som inte görs med företrädesrättsemission) har fått en kompletterande kommentar i instruktionsdokumentet angående den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Syftet är att uppmärksamma om att en investering kan utlösa en anmälningsskyldighet hos...
Läs mer »

1 januari 2024

Uppdateringar per 1 januari

VQ Legal har nu uppdaterats på grund av de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet, som digitala bolagsstämmor m.m. Från och med idag är det möjligt att hålla bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Reglerna kräver dock att bolagsordningen tillåter digitala bolagsstämmor,...
Läs mer »

9 oktober 2023

Nyhetsbrev oktober 2023

I detta nyhetsbrev vill vi informera om att den tillfälliga lag som tillät digitala bolagsstämmor under pandemin nu verkar vara här för att stanna, samt berätta att VQ Legal utökats med mallar för kallelser, att en mindre uppdatering gjorts avseende fullmaktsärenden...
Läs mer »

5 oktober 2023

Lagförslag om digitala bolagsstämmor

Regeringen föreslår att möjligheten till digitala stämmor ska bli permanent från den 1 januari 2024. Möjligheten fanns tillfälligtvis under pandemin, men den tillfälliga lagstiftningen upphörde att gälla vid utgången av 2022. Förslaget som nu presenteras innebär att möjligheten att...
Läs mer »

28 september 2023

Uppdatering av fullmaktsärenden

För samtliga bolagsrättsliga ärendepaket i VQ Legal som kräver anmälan till Bolagsverket och där bolaget kan lämna intyg via fullmakt (utan specifikt formaliakrav för att styrelsen ska lämna intyg) finns det möjlighet att välja att handlägga ärenden som s.k....
Läs mer »

22 september 2023

Kallelse till bolagsstämma

Alla relevanta dokumentpaket inom bolagsrätten har utökats med en ny mall för att kalla till bolagsstämma. Kallelsen, samt en beslutspunkt i styrelseprotokollet om att kalla till bolagsstämma, skapas när inte samtliga aktieägare kommer att vara närvarande på stämman. Kallelse...
Läs mer »

16 juni 2023

Nyhetsbrev juni 2023

I detta sista nyhetsbrev inför sommaren informerar vi om den nya praxisen för per capsulam-protokoll inom bolagsrätten, våra utökade dataskyddsmallar och ett nytt distributionsavtal. Läs mer nedan. Dataskydd Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners...
Läs mer »

8 juni 2023

Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal

Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av dataskydds-delen i VQ Legal och uppdaterat och utökat våra avtalsmallar för personuppgiftsbiträdesavtal. Idag lanserar vi därför stolt två helt nya varianter samt två uppdaterade och utökade...
Läs mer »

22 maj 2023

Nytt distributionsavtal

VQ Legal har utökats med ett nytt distributionsavtal i tillägg till de befintliga återförsäljar- och agentavtalen. I samband med uppdateringen av återförsäljaravtalet med anpassningar till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal i höstas gjordes även en större omarbetning av...
Läs mer »

14 maj 2023

Ny praxis för per capsulam-protokoll

Bolagsverket har ändrat sina rutiner för beslut per capsulam så att det är det datum som framgår av protokollet som gäller som beslutsdatum samt att det inte längre krävs att ordförande, protokollförare och justerare väljs vid stämma per capsulam....
Läs mer »

18 april 2023

Nya engelska IT-avtal

Under vintern har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av IT-avtalen i tjänsten. Först ut var avtalet för IT-drift, som fick en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, säkerhet,...
Läs mer »

20 februari 2023

Uppdaterade tvistlösningsklausuler

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har ändrat namn till SCC Skiljedomsinstitut (respektive SCC Arbitration Institute). Samtliga tvistlösningsklausuler i tjänsten har därför gåtts igenom och justerats i enlighet med modellklausulernas nya lydelser. De nya modellklausulerna hittar ni här: SCC modellklausuler svenska SCC...
Läs mer »

14 februari 2023

Uppdaterat IT-supportavtal

Arbetet med vidareutvecklingen av IT-avtalen fortsätter, och tillsammans med Wikström & Partners har vi nu uppdaterat och utökat avtalet för IT-support. Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för...
Läs mer »

6 februari 2023

Nyhetsbrev februari 2023

Nytt år och full fart med uppdateringar och utveckling av VQ Legal! Bland annat har alla engelska anställningsavtal reviderats, ett nytt stöd för säkerhetsskyddsanalys lanserats och ytterligare ett IT-avtal vidareutvecklats. Läs mer om detta och andra nyheter i tjänsten...
Läs mer »

1 februari 2023

Uppdaterade engelska anställnings- och avslutningsavtal

De engelska arbetsrättsliga avtalen i tjänsten har alla genomgått en revision och uppdaterats av TransLegal tillsammans med Elmzell avseende den engelska texten. Vidare har avslutsavtalen i tjänsten omarbetats så att de har slagits ihop till ett gemensamt avtal för...
Läs mer »

31 januari 2023

Uppdaterat IT-underhållsavtal

Arbetet med vidareutvecklingen av IT-avtalen fortsätter, och tillsammans med Wikström & Partners har vi nu uppdaterat och utökat avtalet för IT-underhåll. Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för...
Läs mer »

22 januari 2023

Ny mall för säkerhetsskyddsanalys

Rättsområdet säkerhetsskydd har utökats med stöd för dokumentering av genomförd säkerhetsskyddsanalys av en verksamhet. Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd. Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska ge svar på: Vad ska skyddas?...
Läs mer »

12 januari 2023

Höjd LAS-ålder från årsskiftet

En mindre uppdatering har sedan årsskiftet trätt ikraft vad gäller arbetsrätten. Den 1 januari 2023 så höjdes nämligen den så kallade LAS-åldern från 68 år till 69 år. Även om anställda passerar 69-årsgränsen så fortsätter anställningen att löpa på...
Läs mer »