Om oss

VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. VQ är en konsultbyrå med en helt ny nisch som riktar in sig på att bistå advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ har därför utvecklat tjänsten VQ Legal som ett led i att effektivisera det juridiska arbetet genom att strukturera och paketera om juridiken med hjälp av IT. Tjänsten är skapad utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet och ständigt uppdaterad och kvalitetssäkrad av några av Sveriges främsta experter.

Bolagsrätt Sundsvall

Bolagsrätt Sundsvall är experter på aktiebolagsrätt, firmarätt och frågor med anknytning till Bolagsverket. Bolagsrätt Sundsvall kan även anlitas för kvalificerad rådgivning, hjälp med granskning av upprättade dokument och biträde som ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket.

Foto Anders Larsson

Anders Larsson
anders.larsson@bolagsratt.se
Telefon: 060-16 81 51
Mobil: 070-211 76 74
www.bolagsratt.se

Foto Fredrik Loven

Fredrik Loven
fredrik.loven@bolagsratt.se
Telefon: 060-16 81 52
Mobil: 070-385 10 90
www.bolagsratt.se

Elmzell Advokatbyrå

Elmzell Advokatbyrå är Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Elmzell erbjuder även expertis inom omorganisationer, kollektiv arbetsrätt, individuella anställningsavtal, konkurrensklausuler, företagshemligheter, uppsägningar, avsked, företagsöverlåtelser, arbetsmiljö, diskriminering, internationell arbetsrätt och processer.

Foto Jenny Hellberg

Jenny Hellberg
jenny.hellberg@elmzell.se
Telefon: 0709-94 76 78
www.elmzell.se

Foto Petter Wenehult

Petter Wenehult
petter.wenehult@elmzell.se
Telefon: 0706-90 03 46
www.elmzell.se

VQ Legals expertgrupp

Foto Christina Ramberg

Allt material i VQ Legal inom M&A och kommersiell avtalsrätt är upprättat av VQ Legals expertgrupp, som under professor Christina Rambergs mångåriga ledning har skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus. Expertgruppens sammansättning har varierat något under åren, men består alltid av mycket erfarna och välrenommerade jurister.

Expertgruppen ansvarar för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass, och utgörs just nu av dessa jurister:

Foto Anna-Lena Isaksson

Anna-Lena Isaksson, jurist och grundare, Insatt och Qnister. Tidigare bl.a. bolagsjurist och VP på Husqvarna, chefsjurist på TradeDoubler.

Ulf Sallnäs, advokat, Advokatfirman Sallnäs. Tidigare bl.a. delägare Vinge och bolagsjurist Boliden och Trelleborg.

Foto Magnus Wittbom

Magnus Wittbom, advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå. Tidigare bl.a. KLA, Hannes Snellman samt bolagsjurist på Gambro, Sapa, ESAB.

Foto Peter Riiga

Peter Riiga, jurist och grundare Riiga Law. Tidigare bl.a. Insatt, Cederquist och upphandlingsjurist för Husbyggnadsvaror HBV Förening.

Foto Sigrid Wittbom

Sigrid Wittbom, advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå. Tidigare bl.a. MAQS Advokatbyrå och bolagsjurist på AB Traction.

Vid frågor kring dokumenten kan VQ Legal kontaktas via email till support@vqlegal.se.

Wikström & Partners Advokatbyrå

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och dataskydd. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Vi har bred affärsjuridisk kompetens och omfattande erfarenhet av att leda större affärsprojekt, kontraktsförhandlingar och outsourcingprojekt liksom att hantera frågor kring e-handel och IT-relaterade tvister. Vi biträder i internt juridiskt arbete såsom upprättande av avtalsmallar, upphandlingsarbete och i bolagsrättsliga frågor. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Foto Christina Wikström

Christina Wikström
christina@wikstrompartners.se
Telefon: 070-691 68 00
www.wikstrompartners.se

LawSec Sweden

LawSec Sweden AB är specialiserat på säkerhetsskyddsjuridik och erbjuder juridisk rådgivning och relaterade tjänster inom området säkerhetsskyddsjuridik.

Helene Bergquist Frederiksen
helene@lawsec.se
Telefon: 070-764 44 50
lawsec.se

Actor Juristfirma

Actor Juristfirma har varit verksam inom familjerätt och dödsfallsjuridik sedan 1988. Kim Lundgren och Inga Lena Viberg har tidigare bl a arbetat med familjerätt inom Swedbank Juristbyrå och Familjens Jurist.

Foto Kim Lundgren

Kim Lundgren
kim.lundgren@actorjuridik.se
Telefon: 0736-256846
actorjuridik.se

Foto Inga-Lena Viberg

Inga-Lena Viberg
inga-lena.viberg@actorjuridik.se
Telefon: 0707-510528
actorjuridik.se

TransLegal

TransLegal är Sveriges ledande översättare av juridiska dokument, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal erbjuder ett brett spektra av produkter och tjänster, från översättning av regler och föreskrifter för finansiella marknaden, prospekt för uppmärksammade börsnoteringar till internationella skiljedomshandlingar, kontrakt, domar och juridiska uttalanden. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com

Virtual Intelligence VQ

VQ är grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk, två av Skandinaviens mest erfarna jurister på digitaliserings- och affärsutvecklings-frågor för advokatbyråsektorn och med en unik kombination av kompetens av juridik, verksamhetsförståelse och IT-kunskaper.

Foto Helena Hallgarn

Helena Hallgarn
helena.hallgarn@vqab.se
Telefon: 0768-649 224
www.vqab.se

Foto Ann Björk

Ann Björk
ann.bjork@vqab.se
Telefon: 0768-649 225
www.vqab.se