22 maj 2024

Uppdateringar arbetsrätten

Inom arbetsrätten har gjorts en del uppdateringar, huvudsakligen av språklig karaktär. Den större förändringen är att Avslutsavtalet har ändrats till en ”Överenskommelse om anställningens upphörande” innebärande en del följdförändringar. På motsvarande sätt har den engelska versionen ändrats till ett ”Termination agreement”.