Om VQ Legal

Med VQ Legals hjälp kan du förändra ditt arbetssätt på ett nytt, digitalt och intelligent sätt.

VQ Legal är en digital jurist, en avtalsrobot, som hjälper dig att ta fram de juridiska dokument som behövs för just ditt ärende. Anpassat och klart på bara några minuter!

Du väljer ärende och anger de viktigaste förutsättningarna och vissa grunduppgifter. Sedan hjälper VQ Legal dig att hålla reda på vilka dokument som behövs och skapar dem åt dig. Dessutom behöver du bara ange grunduppgifterna EN gång, dessa fylls sedan i automatisk i alla dokument.

För t.ex. en nyemission skapas hela 15 dokument färdigställa på bara några minuter!

Alla formuleringar är anpassade och med hög kvalitet på det juridiska språket.

Få mer information om hur VQ Legal fungerar här:

Uppdaterat och kvalitetssäkrat innehåll

VQ Legal är skapad av jurister utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet. Allt innehåll i VQ Legal är framtaget, kvalitetssäkrat och ständigt uppdaterat av några av Sveriges främsta experter inom respektive rättsområde.

Via VQ Legal får du därmed tillgång till en juridiskt intelligent tjänst med ständigt uppdaterat innehåll, men slipper det tids- och resurskrävande arbetet med att skapa och uppdatera egna mallar.

Etablerad tjänst

VQ Legal är en väl etablerad och välrenommerad tjänst som idag används av en stor mängd advokatbyråer, revisionsbyråer, bolagsjuristavdelningar, juristavdelningar inom myndigheter och andra små och stora företag för att underlätta och effektivisera det juridiska arbetet. Idag är 9 av de 10 största advokatbyråerna kunder till VQ Legal.

Anpassningsmöjligheter

Verktyget VQ Legal kan specialanpassas efter dina behov till att bli en helt integrerad del av det juridiska arbetet.

Du kan t.ex. få dokumenten helt anpassade efter byråns eller företagets egen layout. Dokumenten skapas då direkt i rätt formatmall med rätt typsnitt och utseende i övrigt. Därmed får du enkel tillgång till uppdaterade mallar som ser ut precis som dina egna dokument.

Det är också möjligt att integrera VQ Legal med ditt företags intranät med automatisk inloggning och anpassat utseende samt att komplettera med egna specialanpassade dokumentpaket byggda på samma effektiva sätt på plattformen.

Även plattformen i sig kan användas för att skapa helt anpassade speciallösningar.

Integritet och personuppgifter

Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss. Vi är angelägna om att dina personuppgifter skyddas varför vi uteslutande behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Läs mer här om vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter