Anta utmaningen

Gör som 9 av de 10 största advokatbyråerna i Sverige och förändra ditt arbetssätt med hjälp av VQ Legal.

VQ Legal är en avtalsrobot, en digital jurist, som på bara några minuter tar fram de juridiska dokument som behövs för just ditt ärende. Helt anpassade och klara, med hög kvalitet på det juridiska språket.

Vill du, som Sandra i filmen, kunna släppa lite på kontrollen och få tid över till mer kvalitativa uppgifter? Använd VQ Legal för att vara säker på att alla uppgifter blir korrekt inlagda i alla dokument!

Med VQ Legal väljer du ärende och anger de viktigaste förutsättningarna och vissa grunduppgifter. Sedan hjälper VQ Legal dig att hålla reda på vilka dokument som behövs och skapar dem åt dig. Dessutom behöver du bara ange grunduppgifterna EN gång. Dessa fylls sedan i automatisk i alla dokument. För t.ex. en nyemission skapas hela 15 dokument färdigställda på bara några minuter!

Detta är ett helt nytt, automatiserat och kvalitetssäkrat sätt att arbeta på.

Få mer information om hur VQ Legal fungerar här:

Använd VQ Legal för att förändra det juridiska arbetssättet och traditionella strukturer. Se hur Hans i filmen inte behöver vara beroende av att hans biträdande jurister är på plats utan kan ta VQ Legal till hjälp för att skapa dokumenten lika snabbt och med samma kvalitet. Eller varför inte låta klienten hantera delar av ärendet själv med hjälp av VQ Legal?

Vill du som Johan i filmen kunna komma hem tidigare till familjen? Använd då VQ Legal för att skapa dokument på ett betydligt snabbare, effektivare och mer kvalitetssäkrat sätt!

Vill du veta mer? Skicka ett email till info@vqlegal.se eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig omgående.