13 mars 2024

Kommentar om utländska direktinvesteringar

De bolagsrättsliga dokumentpaketen innehållande kapitalökningar (som inte görs med företrädesrättsemission) har fått en kompletterande kommentar i instruktionsdokumentet angående den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Syftet är att uppmärksamma om att en investering kan utlösa en anmälningsskyldighet hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) då överträdelser kan utlösa stora sanktionsavgifter.