6 februari 2023

Nyhetsbrev februari 2023

Nytt år och full fart med uppdateringar och utveckling av VQ Legal! Bland annat har alla engelska anställningsavtal reviderats, ett nytt stöd för säkerhetsskyddsanalys lanserats och ytterligare ett IT-avtal vidareutvecklats. Läs mer om detta och andra nyheter i tjänsten nedan.

Arbetsrättsliga uppdateringar

Höjd LAS-ålder från årsskiftet

En mindre uppdatering har sedan årsskiftet trätt i kraft vad gäller arbetsrätten, då den så kallade LAS-åldern höjdes från 68 år till 69 år den 1 januari 2023. Även om anställda passerar 69-årsgränsen så fortsätter anställningen att löpa på som vanligt, men för arbetsgivare är det bra att känna till att bland annat reglerna för uppsägning ser annorlunda ut när medarbetare passerat 69-årsstrecket.

Uppdaterade engelska anställnings- och avslutningsavtal

De engelska arbetsrättsliga avtalen i tjänsten har alla genomgått en revision och uppdaterats av TransLegal tillsammans med Elmzell avseende den engelska texten. Vidare har avslutsavtalen i tjänsten omarbetats så att de har slagits ihop till ett gemensamt avtal för både arbetsbristsituationer och andra situationer. Istället för två separata avtal väljer man nu istället i frågeformuläret vilken av situationerna som är aktuell och, i förekommande fall, om arbetsgivaren har tagit initiativ till att anställningen ska upphöra.

Observera också att det engelska avtalet har ändrat namn från Termination Agreement till Employment Separation Agreement i samband med TransLegals och Elmzells genomgång av den engelska texten.

Nytt stöd för säkerhetsskyddsanalys

Rättsområdet säkerhetsskydd har utökats med stöd för dokumentering av genomförd säkerhetsskyddsanalys av en verksamhet.

I säkerhetsskyddsanalysen identifieras och bedöms skyddsvärden utifrån ett konsekvensperspektiv, det vill säga utifrån hur allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, istället för att fokusera på sannolikheten för att ett säkerhetshot realiseras. Säkerhetsskyddsanalysen kan även användas som ett verktyg för att bedöma om en verksamhetsutövare bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller inte.

Vidareutveckling av IT-avtalen

Tillsammans med Wikström & Partners gör vi en översyn och vidareutveckling av IT-avtalen i tjänsten. Först ut var avtalet för IT-drift, som lanserades i en ny uppdaterad och utökad version i slutet av förra året, och nu har vi gjort motsvarande med avtalet för IT-underhåll.

IT-underhållsavtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för underhållsobjektet, ansvarsbegränsningar, säkerhet, samverkan, sekretess och överlåtelser, samt betydligt mer omfattande bilagor.

Nästa avtal på tur är avtalet för IT-support, som kommer lanseras i en ny utökad version förhoppningsvis redan denna månad.

Läs hela nyhetsbrevet här »