31 januari 2023

Uppdaterat IT-underhållsavtal

Arbetet med vidareutvecklingen av IT-avtalen fortsätter, och tillsammans med Wikström & Partners har vi nu uppdaterat och utökat avtalet för IT-underhåll.

Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för underhållsobjektet, ansvarsbegränsningar, säkerhet, samverkan, sekretess och överlåtelser, samt betydligt mer omfattande bilagor. 

Avtalet kan användas för såväl preventivt som korrektivt IT-underhåll och avser IT-underhållstjänster på utrustning som underhållsobjekt, såsom maskinvara och datorutrustning. Underhållsobjekt kan vara programvara, utrustning eller system. Underhållstjänsten tar hand om de förändringar och mindre anpassningar som underhållsobjektet behöver för att fungerar felfritt t.ex. utbyte av reservdelar på hårdvara och versionshantering av mjukvara. Avtalet kan också användas i situationer då leverantören åtar sig att t.ex. utföra felavhjälpning efter felanmälan från kunden.

Det utökade avtalet kommer även på engelska inom kort.