28 september 2023

Uppdatering av fullmaktsärenden

För samtliga bolagsrättsliga ärendepaket i VQ Legal som kräver anmälan till Bolagsverket och där bolaget kan lämna intyg via fullmakt (utan specifikt formaliakrav för att styrelsen ska lämna intyg) finns det möjlighet att välja att handlägga ärenden som s.k. fullmaktsärenden.

Detta möjliggör elektronisk underskrift av samtliga dokument och därefter anmälan för registrering och vidare hantering av ett ombud, som t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB.

Nu har vi gjort en mindre uppdatering i ändringsanmälan, så att denna undertecknas direkt av ombudet istället för som tidigare av bolaget. Anledningen till ändringen är att den försäkran på heder och samvete som vanligtvis krävs vid anmälan återfinns i fullmakten och därför inte behöver intygas på nytt av bolaget i anmälan.