1 januari 2024

Uppdateringar per 1 januari

VQ Legal har nu uppdaterats på grund av de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet, som digitala bolagsstämmor m.m.

Från och med idag är det möjligt att hålla bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Reglerna kräver dock att bolagsordningen tillåter digitala bolagsstämmor, vilket innebär att det först måste hållas en stämma för att anta en ny bolagsordning som tillåter detta. Vidare måste kallelsen till stämman innehålla tydlig information om hur aktieägarna ska göra för att delta på en digital bolagsstämma. Det måste även framgå av protokollet att stämman har genomförts digitalt.

Vi har därför uppdaterat de bolagsrättsliga dokumentpaketen för att möjliggöra ändringar i bolagsordningen för att tillåta digitala stämmor samt att digitala bolagsstämmor genomförs. Uppdateringar har bland annat gjorts i styrelseprotokoll med beslut att hålla stämman digitalt, kallelser med information detta och stämmoprotokoll där det anges i rubriken att stämman hållits digitalt.

I samband med uppdateringarna avseende digitala stämmor i aktiebolagslagen har ordet justeringsperson ändrats till justerare i lagtexten. Vi har därför gjort motsvarande uppdatering i samtliga relevanta dokument i VQ Legal.