12 januari 2023

Höjd LAS-ålder från årsskiftet

En mindre uppdatering har sedan årsskiftet trätt ikraft vad gäller arbetsrätten. Den 1 januari 2023 så höjdes nämligen den så kallade LAS-åldern från 68 år till 69 år.

Även om anställda passerar 69-årsgränsen så fortsätter anställningen att löpa på som vanligt men som arbetsgivare kan det vara bra att känna till att bland annat reglerna för uppsägning ser annorlunda ut när medarbetare passerat 69-årsstrecket. T.ex. behöver en arbetsgivare inte längre visa på sakliga skäl för uppsägning och uppsägningstiden är inte längre än en månad.   

Samtliga relevanta dokument inom arbetsrätten i VQ Legal har uppdaterats i enlighet med detta.