14 maj 2023

Ny praxis för per capsulam-protokoll

Bolagsverket har ändrat sina rutiner för beslut per capsulam så att det är det datum som framgår av protokollet som gäller som beslutsdatum samt att det inte längre krävs att ordförande, protokollförare och justerare väljs vid stämma per capsulam.

Läs mer här om Bolagsverkets nya rutiner: Ändrade rutiner för beslut per capsulam

Vi har därför uppdaterat samtliga bolagsrättsliga mallpaket enligt detta, och har bland annat tagit bort frågor om ordförande, protokollförare och justerare och istället lagt in en ny beslutspunkt i stämmoprotokollen i tjänsten med godkännande av beslutsform och underskrift av alla delägare som tydligt anger att besluten i protokollen godkänns.