Nyheter

13 september 2019

Uppdatering av bolagsordningsförbehåll

Förbehållen avseende hembud, samtycke och förköp har uppdaterats med redaktionella ändringar i samtliga ärendepaket som innehåller bolagsordning i VQ Legal. Klausulerna har förhandsgranskats av Bolagsverket. Motsvarande uppdatering har även gjorts i samtliga aktieägaravtal som innehåller lydelsen för hembudsförbehållet direkt...
Läs mer »

4 september 2019

Film om förändrat arbetssätt

Nu kommer den andra filmen om hur VQ Legal utmanar och förändrar det juridiska arbetssättet och traditionella strukturer. Se här hur ärenden inte längre behöver delegeras utan kan utföras av alla inom byrån och även direkt under möten med...
Läs mer »

28 augusti 2019

VQ Legal-filmer

Idag lanserar vi den första av tre filmer om VQ Legal på temat ”Challenge your working methods”. Se filmen om hur även jurister med extra stort kontrollbehov kan släppa taget och få tid över till mer kvalitativa uppgifter när...
Läs mer »

19 augusti 2019

Anmälan av personuppgiftsincident på engelska

Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för Personal Data Breach Report, dvs en mall på engelska för för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare....
Läs mer »

6 augusti 2019

Uppdatering av aktieägaravtal

Under våren och sommaren har expertgruppen gått igenom och vidareutvecklat samtliga aktieägaravtal i tjänsten med bl.a. fler varianter för hantering av oenighet (”dead-lock”), utökad möjlighet för olika värderingsmekanismer beroende på anledning att en anställning upphör (”bad/good-leaver”), nya skrivningar när...
Läs mer »

2 augusti 2019

Nytt konsultavtal på engelska

Avtalsrätten har utökats med en ny mall på engelska för ett fristående allmänt konsultavtal. Mallen innehåller alternativ för om det ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om konsulten ska ha resultatansvar, samordningsansvar och vara ansvarig för hantering av personuppgifter inom ramen...
Läs mer »

29 juli 2019

Ny engelsk mall för förlikningsavtal

Tidigare i våras utökades avtalsrätten med en ny mall för förlikningsavtal. Nu har mallen även kommit i en engelsk variant, Settlement Agreement. Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom...
Läs mer »

19 juni 2019

Nyhetsbrev juni 2019

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten samt ett förmånligt kunderbjudande avseende 10-årsjubilerande VQ Forum. Nytt konsultavtal Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående allmänt konsultavtal, som är tänkt att...
Läs mer »

29 april 2019

Ny mall för förlikningsavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för förlikningsavtal. Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom respektive återkallelse av talan.
Läs mer »

27 april 2019

Undantag från sekretess i skiljeförfaranden

Sekretessåtagandet i skiljeklausulerna i VQ Legal har förtydligats med ett tillägg avseende undantag från sekretess vid vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller...
Läs mer »

24 april 2019

Instruktion angående intygsförsäkran i BV-anmälan

På förekommen anledning vill vi poängtera att Bolagsverket har infört nya krav på anmälningar innebärande att intygsförsäkran och underskriften måste vara på samma sida för att godkännas. Så var noga med att se efter att inte underskriften hamnar på...
Läs mer »

26 mars 2019

Frukostseminarium om incidentrapportering

Idag anordnade Wikström & Partner och VQ ett gemensamt frukostseminarium om rapportering av personuppgiftsincidenter, bland annat i och med att dataskydds-delen i VQ Legal nu har utökats med mall för detta. Under seminariet presenterades bland annat den metod för...
Läs mer »

13 mars 2019

Anmälan av personuppgiftsincident

Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare. Notera att anmälan till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska ske omedelbart –...
Läs mer »

16 februari 2019

Nytt konsultavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående allmänt konsultavtal. Mallen innehåller alternativ för om det ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om konsulten ska ha resultatansvar, samordningsansvar och vara ansvarig för hantering av personuppgifter inom ramen för uppdraget....
Läs mer »

31 januari 2019

Underhållsarbete den 1-2 februari

På natten mellan fredag och lördag den 1-2 februari kommer vi att genomföra ett underhållsarbete och en uppgradering av tjänstens servrar. Det innebär att VQ Legal inte kommer vara tillgänglig ett par timmar runt midnatt den 1 februari. Vi...
Läs mer »

25 januari 2019

Nyhetsbrev januari 2019

Årets första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om gjorda och kommande uppdateringar i tjänsten, underhållsarbete den 1 februari samt en inbjudan till 10-årsjubilerande VQ Forum som också blir vårt sista och någonting alldeles extra! Så se till att boka in den 17...
Läs mer »

28 december 2018

Ordet firma ändrat till företagsnamn

Den 1 januari 2019 träder den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersätter firmalagen och innebär att ordet firma ändras till företagsnamn samt att ordet bifirma ändras till särskilt företagsnamn. (Firmateckning, firmatecknare och firman tecknas av berörs däremot...
Läs mer »

11 december 2018

Nyhetsbrev december 2018

Årets sista nyhetsbrev från VQ Legal är här med bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda och kommande uppdateringar i tjänsten, artiklar om VQ Legal som en del av den pågående utvecklingen i juristbranschen m.m. samt en önskan om en riktigt...
Läs mer »

9 december 2018

Två nya dokumentpaket för företrädarförändringar

Det tidigare ärendepaketet ”Företrädarförändring” har delats upp i två nya ärendepaket för att uppnå en ännu högra grad av effektivitet och färdiganpassning av dokument och frågeformulär – ”Företrädarförändring inkl styrelseändring” respektive ”Företrädarförändring utan styrelseändring”. Det innebär att man vid förändringar av...
Läs mer »