26 mars 2019

Frukostseminarium om incidentrapportering

Idag anordnade Wikström & Partner och VQ ett gemensamt frukostseminarium om rapportering av personuppgiftsincidenter, bland annat i och med att dataskydds-delen i VQ Legal nu har utökats med mall för detta.

Under seminariet presenterades bland annat den metod för riskbedömning som byrån utvecklat baserat på Artikel-29 gruppens riktlinjer om personuppgiftsincidenter och ENISA’s framtagna metod för riskbedömning. Seminariet bjöd även på spännande nyheter på området såväl som praktiska erfarenheter av arbete med rapportering av personuppgiftsincidenter.

Se allt innehåll i dataskyddsdelen i VQ Legal här: Dataskydd

Frukostseminarium 1 Frukostseminarium 2

Läs mer om frukostseminariet och hur Wikström & Partners kan bistå vid rapportering av personuppgiftsincidenter här.