Innehåll dataskydd

Allt material rörande personuppgifter och annan informationshantering är upprättat av Wikström & Partners Advokatbyrå. Tjänsten innehåller följande dokument i denna del:

 • Personuppgiftsbiträdesavtal – bilaga
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – fristående
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – förenklat
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – underbiträde
 • Data Processing Agreement – fristående
 • Data Processing Agreement – förenklat
 • Register över behandling för personuppgiftsansvarig
 • Register över behandling för personuppgiftsbiträde
 • Records of Processing Activities for Controller
 • Records of Processing Activities for Processor
 • Information till registrerad – vid insamling från den registrerade
 • Information till registrerad – vid insamling från annan än den registrerade
 • Information regarding Personal Data collected from the Data Subject
 • Information regarding Personal Data collected from others than the Data Subject
 • Svar på begäran om registerutdrag
 • Response to Request for Register Extract

Observera att dokumenten endast tar hänsyn till vad som direkt följer av dataskyddsförordningen och således inte exempelvis annan kompletterade nationell lagstiftning.


Experterna bakom innehållet

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och dataskydd. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Vid osäkerhet kring juridiska bedömningar och utformning av dokument kan Wikström & Partners kontaktas för rådgivning.

VQ Legal - Samarbetspartner - Wikström & Partners

Kontaktuppgifter Wikström & Partners Advokatbyrå:

Foto Christina Wikström

Christina Wikström
christina@wikstrompartners.se
Telefon: 070-691 68 00
www.wikstrompartners.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com