Innehåll immaterialrätt

Allt material inom det immaterialrättsliga området är upprättat av Wikström & Partners Advokatbyrå. Immaterialrätten innehåller följande dokumentpaket:

 • Licensavtal avseende design
 • Licensavtal avseende produktpatent
 • Licensavtal avseende metodpatent
 • Licensavtal avseende varumärke
 • Licensing Agreement Design
 • Licensing Agreement Patent
 • Licensing Agreement Method Patent
 • Licensing Agreement Trade Mark
 • Intrångsbrev avseende design (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende EU-design (inkl oregistrerad)
 • Intrångsbrev avseende företagsnamn
 • Intrångsbrev avseende patent (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende EU-patent
 • Intrångsbrev avseende upphovsrätt
 • Intrångsbrev avseende varumärke (svensk registrering eller inarbetning)
 • Intrångsbrev avseende EU-varumärke
 • Infringement Letter Copyright
 • Infringement Letter EU Design
 • Infringement Letter EU Patent
 • Infringement Letter EU Trade Mark
 • Infringement Letter Swedish Business Name
 • Infringement Letter Swedish Design
 • Infringement Letter Swedish Patent
 • Infringement Letter Swedish Trade Mark – registered or established

I en senare lanseringsomgång kommer ytterligare licensavtal för EU-design, EU-varumärke, EU-patent samt inarbetat varumärke samt även överlåtelseavtal avseende de olika immateriella rättigheterna, samt engelska versioner av samtliga dokumentpaket.


Experterna bakom innehållet

Bakom det immaterialrättsliga innehållet står Wikström & Partners Advokatbyrå – en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och dataskydd. På Wikström & Partners arbetar vi med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och GDPR-projekt.

Vid osäkerhet kring juridiska bedömningar och utformning av dokument kan Wikström & Partners kontaktas för rådgivning.

VQ Legal - Samarbetspartner - Wikström & Partners

Kontaktuppgifter Wikström & Partners Advokatbyrå:

Foto Christina Wikström

Christina Wikström
christina@wikstrompartners.se
Telefon: 070-691 68 00
www.wikstrompartners.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com