Innehåll familjerätt

För materialet inom familjerätt ansvarar Actor Juristfirma. Tjänsten innehåller följande dokument i denna del:

 • Bodelningsavtal sambor
 • Bodelningsavtal sambor (sv+eng)
 • Bodelningsavtal vid skilsmässa
 • Bodelningsavtal vid skilsmässa (sv+eng)
 • Bodelningsavtal under pågående äktenskap
 • Bodelningsavtal under pågående äktenskap (sv+eng)
 • Framtidsfullmakt
 • Framtidsfullmakt (sv+eng)
 • Fullmakt dödsbo
 • Fullmakt dödsbo (sv+eng)
 • Gåvobrev
 • Gåvobrev (sv+eng)
 • Medgivande gåva
 • Medgivande gåva (sv+eng)
 • Medlåntagaravtal
 • Samboavtal (sv+eng)
 • Skuldebrev för närstående
 • Testamente
 • Testamente (sv+eng)
 • Inbördes testamente makar
 • Inbördes testamente makar (sv+eng)
 • Inbördes testamente sambor
 • Inbördes testamente sambor (sv+eng)
 • Testamentsgåva
 • Testamentsgåva (sv+eng)
 • Äktenskapsförord (sv+eng)
 • Co-Borrower Agreement – för närståendesituationer
 • Promissory Note – för närståendesituationer

Experterna bakom innehållet

Bakom det familjerättsliga innehållet står Actor Juristfirma, som har varit verksam inom familjerätt och dödsfallsjuridik sedan 1988. Actor ansvarar även för den löpande uppdateringen för att säkerställa att dokumenten alltid håller högsta klass. Vid osäkerhet kring juridiska bedömningar och utformning av dokument kan Actor kontaktas för rådgivning.

Kontaktuppgifter Actor Juristfirma:

Foto Kim Lundgren

Kim Lundgren
Kim.lundgren@actorjuridik.se
Telefon: 0736-256846
actorjuridik.se

Foto Inga-Lena Viberg

Inga-Lena Viberg
inga-lena.viberg@actorjuridik.se
Telefon: 0707-510528
actorjuridik.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com