Innehåll kommersiell avtalsrätt

Allt material i VQ Legal inom kommersiell avtalsrätt är upprättat av VQ Legals expertgrupp och innehåller följande dokument:

Avtal

 • Adherence Agreement to Shareholders’ Agreement
 • Agency Agreement
 • Agentavtal
 • Aktieägaravtal – flera parter, en majoritetsägare
 • Aktieägaravtal – flera parter, jämbördiga
 • Aktieägaravtal – två parter
 • Aktieägartillskott
 • Anslutningsavtal till aktieägaravtal
 • General Agreement
 • Generell avtalsmall
 • General Terms and Conditions for Delivery
 • Letter of Comfort (sv)
 • Letter of Comfort (eng)
 • Leveransavtal
 • Leveransvillkor
 • Non-Competition Undertaking
 • Non-Disclosure Agreement – ensidigt
 • Non-Disclosure Agreement – ömsesidigt
 • Non-Disclosure Undertaking
 • Non-Solicitation Undertaking
 • Promissory Note
 • Sekretessavtal – ensidigt
 • Sekretessavtal – ömsesidigt
 • Sekretessförbindelse
 • Shareholders’ Agreement – flera parter, en majoritetsägare
 • Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga
 • Shareholders’ Agreement – två parter
 • Skuldebrev
 • Supply and Delivery Agreement
 • Åtagande om konkurrensförbud
 • Åtagande om värvningsförbud

Fullmakter

 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet
 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet (sv+eng)
 • Generalfullmakt
 • General power of attorney
 • Rättegångsfullmakt
 • Rättegångsfullmakt (sv+eng)
 • Rösträttsfullmakt
 • Rösträttsfullmakt (sv+eng)
 • Power of attorney at courts
 • Power of attorney to negotiate and execute agreements
 • Power of attorney to vote for shares

Standardklausuler

 • Amendments
 • Assignments
 • Bestämmelses ogiltighet
 • Confidentiality
 • Costs
 • Entire Agreement
 • Force majeure (eng)
 • Force majeure (sv)
 • Fortsatt giltighet
 • Fullständig reglering
 • Governing Law and Jurisdiction – allmän domstol
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Interpretation
 • Kostnader
 • No waiver
 • Passivitet
 • Rubriker
 • Sekretess
 • Substitution
 • Surviving Clauses
 • Tvistlösning – allmän domstol
 • Tvistlösning – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Tvistlösning – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Ändringar och tillägg
 • Överlåtelse

Krav och tvister m.m.

 • Betalningsföreläggande/indrivande av betalning
 • Betalningspåminnelse, förfallen faktura
 • Stämningsansökan, grundmall

Experterna bakom innehållet

Foto Christina Ramberg

Under professor Christina Rambergs mångåriga ledning har VQ Legals expertgrupp skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus, utifrån sina stora erfarenheter. Expertgruppens sammansättning har varierat något under åren, men består alltid av mycket erfarna och välrenommerade jurister.

Expertgruppen ansvarar för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass, och utgörs just nu av dessa jurister:

Foto Anna-Lena Isaksson

Anna-Lena Isaksson, jurist och grundare, Insatt och Qnister. Tidigare bl.a. bolagsjurist och VP på Husqvarna, chefsjurist på TradeDoubler.

Ulf Sallnäs, advokat, Advokatfirman Sallnäs. Tidigare bl.a. delägare Vinge och bolagsjurist Boliden och Trelleborg.

Foto Magnus Wittbom

Magnus Wittbom, advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå. Tidigare bl.a. KLA, Hannes Snellman samt bolagsjurist på Gambro, Sapa, ESAB.

Foto Peter Riiga

Peter Riiga, jurist och grundare Riiga Law. Tidigare bl.a. Insatt, Cederquist och upphandlingsjurist för Husbyggnadsvaror HBV Förening.

Foto Sigrid Wittbom

Sigrid Wittbom, advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå. Tidigare bl.a. MAQS Advokatbyrå och bolagsjurist på AB Traction.

Vid frågor kring dokumenten kan VQ Legal kontaktas via email till support@vqlegal.se.


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com