Innehåll bolagsrätt

Allt bolagsrättsligt material är upprättat av Bolagsrätt Sundsvall, som är experter på aktiebolagsrätt, firmarätt och frågor med anknytning till Bolagsverket. Bolagsrätten innehåller följande ärendepaket:

 • Aktieteckning pga teckningsoptioner
 • Aktieteckning pga teckningsoptioner (sv+eng)
 • Arbetsordning och VD-instruktion
 • Arbetsordning och VD-instruktion (sv+eng)
 • Avregistrering revisor
 • Avregistrering revisor (sv+eng)
 • Bemyndigande styrelsen att besluta om emission
 • Bemyndigande styrelsen att besluta om emission (sv+eng)
 • Bifirma
 • Bifirma (sv+eng)
 • Bolagsordningsändring
 • Bolagsordningsändring (sv+eng)
 • Emission av konvertibler
 • Emission av konvertibler (sv+eng)
 • Emission av teckningsoptioner
 • Emission av teckningsoptioner (sv+eng)
 • Firmateckningsändring
 • Firmateckningsändring (sv+eng)
 • Fondemission
 • Fondemission (sv+eng)
 • Fusion
 • Fusion (sv+eng)
 • Företrädarförändring
 • Företrädarförändring (sv+eng)
 • Kontrollbalansräkning, första kontrollstämma
 • Kontrollbalansräkning, första kontrollstämma (sv+eng)
 • Kontrollbalansräkning, andra kontrollstämma
 • Kontrollbalansräkning, andra kontrollstämma (sv+eng)
 • Konvertering av konvertibler
 • Konvertering av konvertibler (sv+eng)
 • Likvidation
 • Likvidation (sv+eng)
 • Minskning av aktiekapitalet
 • Minskning av aktiekapitalet (sv+eng)
 • Minskning med överkurs
 • Minskning med överkurs (sv+eng)
 • Nybildning
 • Nybildning (sv+eng)
 • Nyemission – stämmobeslut
 • Nyemission – stämmobeslut (sv+eng)
 • Nyemission – styrelsebeslut med godkännande
 • Nyemission – styrelsebeslut med godkännande (sv+eng)
 • Nyemission – styrelsebeslut med stöd av bemyndigande
 • Nyemission – styrelsebeslut med stöd av bemyndigande (sv+eng)
 • Ombildning vid förvärv av bolag
 • Ombildning vid förvärv av bolag (sv+eng)
 • Ombildning vid förvärv av Goldcup-bolag
 • Ombildning vid förvärv av Goldcup-bolag (sv+eng)
 • Revisorsändring
 • Revisorsändring (sv+eng)
 • Styrelsebeslut
 • Styrelsebeslut (sv+eng)
 • Vinstutdelning på extrastämma
 • Vinstutdelning på extrastämma (sv+eng)
 • Årsstämma med företrädarförändring
 • Årsstämma med företrädarförändring (sv+eng)
 • Årsstämma utan företrädarförändring
 • Årsstämma utan företrädarförändring (sv+eng)

Därutöver innehåller bolagsrättsdelen även dessa enstaka malldokument:

 • Aktiebok och aktiebrev
 • Aktiebok och aktiebrev (sv+eng)
 • Beslutsförslag emission av konvertibler
 • Beslutsförslag emission av konvertibler (sv+eng)
 • Beslutsförslag emission av teckningsoptioner
 • Beslutsförslag emission av teckningsoptioner (sv+eng)
 • Beslutsförslag fondemission
 • Beslutsförslag fondemission (sv+eng)
 • Beslutsförslag minskning av aktiekapitalet
 • Beslutsförslag minskning av aktiekapitalet (sv+eng)
 • Beslutsförslag nyemission
 • Beslutsförslag nyemission (sv+eng)
 • Bolagsordning
 • Bolagsordning (sv+eng)
 • Styrelseprotokoll
 • Styrelseprotokoll (sv+eng)
 • Stämmoprotokoll, extrastämma
 • Stämmoprotokoll, extrastämma (sv+eng)

Experterna bakom innehållet

Allt bolagsrättsligt material är upprättat av Bolagsrätt Sundsvall – som är experter på aktiebolagsrätt, firmarätt och frågor med anknytning till Bolagsverket. Bolagsrätt Sundsvall ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass. Kontakta Bolagsrätt Sundsvall om du har frågor kring utformningen av dokumenten.

Bolagsrätt Sundsvall kan även anlitas för kvalificerad rådgivning, hjälp med granskning av upprättade dokument och biträde som ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket.

VQ Legal - Samarbetspartner - Bolagsrätt Sundsvall

Kontaktuppgifter Bolagsrätt Sundsvall:

Foto Anders Larsson

Anders Larsson
anders.larsson@bolagsratt.se
Telefon: 060-16 81 51
Mobil: 070-211 76 74
www.bolagsratt.se

Foto Fredrik Loven

Fredrik Loven
fredrik.loven@bolagsratt.se
Telefon: 060-16 81 52
Mobil: 070-385 10 90


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com