29 juli 2019

Ny engelsk mall för förlikningsavtal

Tidigare i våras utökades avtalsrätten med en ny mall för förlikningsavtal. Nu har mallen även kommit i en engelsk variant, Settlement Agreement.

Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom respektive återkallelse av talan.