4 september 2019

Film om förändrat arbetssätt

Nu kommer den andra filmen om hur VQ Legal utmanar och förändrar det juridiska arbetssättet och traditionella strukturer. Se här hur ärenden inte längre behöver delegeras utan kan utföras av alla inom byrån och även direkt under möten med klienter när VQ Legal skapar dokument lika snabbt och med samma kvalitet som en biträdande jurist. Eller varför inte låta klienten hantera delar av ärendet själv med hjälp av VQ Legal?

9 av de 10 största advokatbyråerna i Sverige samt många bolagsjurister och revisionsfirmor, är redan kunder. Med kampanjen hoppas vi att fler jurister antar utmaningen att förändra sitt arbetssätt!

Se den tidigare lanserade filmen om hur även jurister med extra stort kontrollbehov kan släppa taget och få tid över till mer kvalitativa uppgifter när VQ Legal ser till att alla uppgifter blir korrekt inlagda i alla dokument här: