29 april 2019

Ny mall för förlikningsavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för förlikningsavtal. Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom respektive återkallelse av talan.