25 januari 2019

Nyhetsbrev januari 2019

Årets första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om gjorda och kommande uppdateringar i tjänsten, underhållsarbete den 1 februari samt en inbjudan till 10-årsjubilerande VQ Forum som också blir vårt sista och någonting alldeles extra! Så se till att boka in den 17 oktober redan nu!

Ordet firma ändrat till företagsnamn
Den 1 januari 2019 trädde den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersatte den tidigare firmalagen och innebar att ordet firma ändrades till företagsnamn samt att ordet bifirma ändrades till särskilt företagsnamn. Under julen gick vi igenom samtliga mallar, frågeformulär och instruktionstexter och ändrade så att allt innehåll i VQ Legal skulle vara uppdaterat enligt lagändringen per den 1 januari.

Uppdatering av revisorsyttranden
Samtliga revisorsyttranden i tjänsten kommer under nästa vecka att gås igenom och uppdateras enligt FARs Samlingsvolym Revision 2019. Dessa ändringar avser främst mindre språkliga justeringar, såsom exempelvis ändring från ”på fel” till ”misstag” i följande mening: ”Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.”

Underhållsarbete den 1-2 februari
På natten mellan fredag och lördag den 1-2 februari kommer vi att genomföra ett underhållsarbete och uppgradering av tjänstens servrar. Det innebär att VQ Legal inte kommer vara tillgänglig ett par timmar runt midnatt den 1 februari. Vi har valt tidpunkten för arbetet då tjänsten används som minst, och hoppas att ingen kommer att drabbas av olägenheter på grund av detta.

”Save the date” för 10-årsjubilerande VQ Forum
Boka redan nu in årets branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 17 oktober 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. Då har vi 10-årsjubileum för VQ Forum! Det blir också vårt sista VQ Forum, varför vi har ambitionen att arrangera ett extra intressant event med en stor avslutningsfest.

När vi började med våra VQ Forum för tio år sedan var det ett innovativt sätt att lyfta strategiska frågor kring förändringarna av juristmarknaden och skapa en ny mötes- och diskussionsplats för olika aktörer inom juristsektorn. Numera finns det ett flertal events runt om i Europa som också diskuterar dessa frågeställningar, så därför vill vi framöver istället hitta nya sätt att lyfta dessa frågor för att fortsätta ligga i framkant och bidra till utvecklingen på juristmarknaden. Vi väljer därför att arrangera vårt sista VQ Forum i det här formatet och avsluta på topp med en riktig ”Big Bang” med extra allt.

Så missa inte detta 10-årsjubileum med avslutningsfest utan boka redan nu in datumet i din kalender! Registreringen öppnar den 15 mars.

Läs hela nyhetsbrevet här »