13 februari 2019

Nytt koncerninternt rörelseöverlåtelseavtal

Avtalsrätten har utökats med ett enkelt inkråmsöverlåtelseavtal särskilt anpassat för koncerninterna överlåtelser. Motsvarande variant kommer även med engelsk översättning inom kort.

Sedan tidigare finns ett omfattande rörelseöverlåtelseavtal i VQ Legal som tar sikte på en mellanstor rörelseöverlåtelse (överlåtelse av inkråm) där endast tillgångar, inte skulder, överlåts. Det omfattande avtalet finns i både svensk och engelsk variant och innehåller även tillträdesagenda samt kompletterande köpebrev för fastigheter.