9 december 2018

Två nya dokumentpaket för företrädarförändringar

Det tidigare ärendepaketet ”Företrädarförändring” har delats upp i två nya ärendepaket för att uppnå en ännu högra grad av effektivitet och färdiganpassning av dokument och frågeformulär – ”Företrädarförändring inkl styrelseändring” respektive ”Företrädarförändring utan styrelseändring”.

Det innebär att man vid förändringar av enstaka företrädare som inte är styrelsemedlemmar (t.ex. VD, extern firmatecknare, delgivningsbar person osv) inte längre behöver svara på frågor om bolagsstämma ska hållas utan kan skapa relevanta dokument ännu snabbare.

Om du har ett pågående ärende i ärendepaketet Företrädarförändring kommer du dock fortfarande att kunna arbeta vidare i detta paket, som kommer att fortsätta finnas tillgängligt så länge någon använder det.