16 februari 2019

Nytt konsultavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående allmänt konsultavtal. Mallen innehåller alternativ för om det ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om konsulten ska ha resultatansvar, samordningsansvar och vara ansvarig för hantering av personuppgifter inom ramen för uppdraget. Vidare finns alternativ för olika arvodesmodeller och rättigheter rörande resultatet.

Konsultavtalet är inte tänkt att användas för ramavtals-situationer eller för mer avancerade utvecklingsprojekt eller rena IT-uppdrag. (För IT-konsultuppdrag finns särskilda avtal under IT-rättsdelen som bör användas istället.) Det är inte heller tillämpligt när konsultens enda uppdrag är att arbeta för beställaren eller i andra fall där konsulten kan komma att anses som anställd hos beställaren.

Konsultavtalet kommer inom kort även i en engelsk variant samt som allmänna uppdragsvillkor.