19 augusti 2019

Anmälan av personuppgiftsincident på engelska

Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för Personal Data Breach Report, dvs en mall på engelska för för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Mallen finns sedan tidigare även på svenska.

Notera att anmälan till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska ske omedelbart – senast samma arbetsdag genom att underrätta ansvarig person om personuppgiftsincidenten och bifoga denna mall ifylld via e-post.