28 december 2018

Ordet firma ändrat till företagsnamn

Den 1 januari 2019 träder den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersätter firmalagen och innebär att ordet firma ändras till företagsnamn samt att ordet bifirma ändras till särskilt företagsnamn.

(Firmateckning, firmatecknare och firman tecknas av berörs däremot inte av denna lagändring.)

Vi har gått igenom samtliga mallar, frågeformulär och instruktionstexter och ändrat, så att allt innehåll i VQ Legal ska vara uppdaterat enligt lagändringen per den 1 januari.

Bild biobiljetterDet är dock ett ord som används på väldigt många ställen (över 3 500 gånger i tjänsten), så om ni skulle upptäcka någonstans där vi missat att justera ber vi er kontakta oss.

Vi ger biobiljetter till alla som återkopplar till oss som tack för hjälpen.

.