13 mars 2019

Anmälan av personuppgiftsincident

Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Notera att anmälan till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska ske omedelbart – senast samma arbetsdag genom att underrätta ansvarig person om personuppgiftsincidenten och bifoga denna mall ifylld via e-post.