6 augusti 2019

Uppdatering av aktieägaravtal

Under våren och sommaren har expertgruppen gått igenom och vidareutvecklat samtliga aktieägaravtal i tjänsten med bl.a. fler varianter för hantering av oenighet (”dead-lock”), utökad möjlighet för olika värderingsmekanismer beroende på anledning att en anställning upphör (”bad/good-leaver”), nya skrivningar när finansieringsskyldighet inte föreligger, fler varianter för beslutskataloger med uppdelning på stämmo- och styrelsebeslut m.m.

I tjänsten finns följande varianter för aktieägaravtal som alla har uppdaterats:

  • Aktieägaravtal – flera parter, jämbördiga
  • Aktieägaravtal – flera parter, med en majoritetsägare
  • Aktieägaravtal – två parter, jämbördiga
  • Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga
  • Shareholders’ Agreement – flera parter, med en majoritetsägare
  • Shareholders’ Agreement – två parter, jämbördiga