19 juni 2019

Nyhetsbrev juni 2019

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten samt ett förmånligt kunderbjudande avseende 10-årsjubilerande VQ Forum.

Nytt konsultavtal
Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående allmänt konsultavtal, som är tänkt att komplettera de särskilda konsultavtal för IT-uppdrag som finns sedan tidigare i tjänsten.

Nytt förlikningsavtal
Avtalsrätten har även utökats med en ny mall för förlikningsavtal. Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom respektive återkallelse av talan. Motsvarande mall kommer även på engelska inom kort.

Ny mall för anmälan av personuppgiftsincident
Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare.

OBS! Viktigt angående intygsförsäkran i BV-anmälan

På förekommen anledning vill vi poängtera att Bolagsverket har infört nya krav på anmälningar innebärande att intygsförsäkran och underskriften måste vara på samma sida för att godkännas. Så var noga med att se till att inte underskriften hamnar på en egen sida när du skapar anmälningshandlingar i tjänsten, utan lägg i så fall manuellt in en sidbrytning i texten ovanför försäkran.

Undantag från sekretess i skiljeförfaranden

Sekretessåtagandet i skiljeklausulerna i VQ Legal har förtydligats med ett tillägg avseende undantag från sekretess vid vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

VQ Forum med specialrabatt för VQ Legals kunder

Välkommen till VQ Forum och årets stora branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 17 oktober 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. I år firar vi 10-årsjubileum med vad som även kommer att bli vårt sista VQ Forum, som därför kommer bli något alldeles extra, både avseende talare på dagen och avslutningsfesten på kvällen.

Årets tema är ”Law 2.0” och hur de juridiska tjänsterna ska se ut i framtiden. Vilka typer av tjänster kommer att efterfrågas? Vilka typer av aktörer? Hur säkerställer vi rätt kundfokus i utvecklingen av digitala tjänster? Vi kommer under dagen att belysa dessa frågor från olika perspektiv då vi tror att de som förbättrar kunderbjudandet är de kommande vinnarna på framtidens juristmarknad.

Som kund till VQ Legal får du 40 % rabatt på deltagaravgiften, så se till att utnyttja detta fina erbjudande och anmäl dig innan det blir utsålt! Anmälan görs via email till info@vqab.se (ange att du är kund till VQ Legal). För mer information se vqforum.se. Varmt välkommen!

Läs hela nyhetsbrevet här »