24 april 2019

Instruktion angående intygsförsäkran i BV-anmälan

På förekommen anledning vill vi poängtera att Bolagsverket har infört nya krav på anmälningar innebärande att intygsförsäkran och underskriften måste vara på samma sida för att godkännas. Så var noga med att se efter att inte underskriften hamnar på en egen sida när du skapar anmälningshandlingar i tjänsten, utan lägg i så fall manuellt in en sidbrytning i texten ovanför försäkran (vilket framgår av instruktionsdokumentet som skapas till alla bolagsrättsliga ärendepaket).

Däremot finns det inget krav på att sidorna i anmälan ska vara numrerade, vilket några handläggare har börjat framföra invändning om. Chefsjurist Elisabeth Lagerqvist har klargjort att det enda krav som finns är att Bolagsverket måste kunna se att sidorna i en anmälan hör ihop. Trots det, kommer vi att lägga in sidnumrering i våra anmälningshandlingar, för att inte riskera onödiga invändningar och fördröjningar av registreringen.