22 januari 2023

Ny mall för säkerhetsskyddsanalys

Rättsområdet säkerhetsskydd har utökats med stöd för dokumentering av genomförd säkerhetsskyddsanalys av en verksamhet.

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd. Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska ge svar på: Vad ska skyddas? Mot vad ska det skyddas? Hur ska det skyddas? I säkerhetsskyddsanalysen identifieras och bedöms skyddsvärden utifrån ett konsekvensperspektiv, det vill säga utifrån hur allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, istället för att fokusera på sannolikheten för att ett säkerhetshot realiseras.

Mallen för säkerhetsskyddsanalys riktar sig till verksamhetsutövare (enskilda verksamhetsutövare, statliga myndigheter, regioner och kommuner) som avser att ta fram eller uppdatera en säkerhetsskyddsanalys. För vissa verksamhetsutövare kan det vara svårt att avgöra om de bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller inte. I sådana fall kan säkerhetsskyddsanalysen även användas som ett verktyg för att bedöma om så är fallet.

Stödet för säkerhetsskydd i VQ Legal är framtaget tillsammans med Helene Bergquist Frederiksen på LawSec Sweden AB. Utöver den nya mallen för säkerhetsskyddsanalys innehåller VQ Legal även stöd för en initial bedömning av om den verksamhet som bedrivs till någon del potentiellt utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen samt bedömning inför överlåtelse av potentiellt säkerhetskänslig verksamhet med eventuellt krav på samråd med tillsynsmyndigheten. Rättsområdet kommer inom kort även att utökas med en mall för säkerhetsskyddsplan.