8 juni 2023

Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal

Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av dataskydds-delen i VQ Legal och uppdaterat och utökat våra avtalsmallar för personuppgiftsbiträdesavtal.

Idag lanserar vi därför stolt två helt nya varianter samt två uppdaterade och utökade varianter av personuppgiftsbiträdesavtal, så att vi i tjänsten kan erbjuda dessa avtal:

  • Personuppgiftsbiträdesavtal – bilaga
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – fristående
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – förenklat
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – underbiträde

Avtalen finns i en leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt har fått en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, skadeståndskrav, regressanspråk, krav på att föra register, utse dataskyddsombud, överföring av personuppgifter utanför EU/EES, behandling av begäran om information från tredje man m.m. 

Alla avtalen kommer även i motsvarande engelska versioner efter sommaren.