18 april 2023

Nya engelska IT-avtal

Under vintern har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av IT-avtalen i tjänsten.

Först ut var avtalet för IT-drift, som fick en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, säkerhet, samverkan, övertagandeprojekt, sekretess och överlåtelser, samt betydligt mer omfattande bilagor. 

Därefter har vi även uppdaterat och utökat avtalen för IT-underhåll och IT-support på motsvarande vis med leverantörs- respektive kundvänliga varianter, nya alternativa val för preventivt respektive korrektivt IT-underhåll samt för underhållsobjekt i form av programvara, respektive nya alternativa val för distans- och/eller platssupport på kundens programvara och/eller utrustning.

Alla de tre avtalen har nu översatts av TransLegal och finns med motsvarande utökat och uppdaterat innehåll även på engelska.