9 oktober 2023

Nyhetsbrev oktober 2023

I detta nyhetsbrev vill vi informera om att den tillfälliga lag som tillät digitala bolagsstämmor under pandemin nu verkar vara här för att stanna, samt berätta att VQ Legal utökats med mallar för kallelser, att en mindre uppdatering gjorts avseende fullmaktsärenden och att vi har fått en ny samarbetspartner för familjerättsdelen.

Bolagsrätt

Digitala bolagsstämmor

Enligt ett nytt lagförslag ska möjligheten till digitala stämmor bli permanent från den 1 januari 2024. Möjligheten fanns tillfälligtvis under pandemin, men den tillfälliga lagstiftningen upphörde att gälla vid utgången av 2022. Förslaget som nu presenteras innebär att möjligheten att hålla bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande nu återinförs på permanent basis.

Reglerna kräver dock att bolagsordningen tillåter digitala bolagsstämmor, vilket innebär att det först måste hållas en stämma för att anta en ny bolagsordning som tillåter detta. Vidare måste kallelsen till stämman innehålla tydlig information om hur aktieägarna ska göra för att delta på en digital bolagsstämma. Det måste även framgå av protokollet att stämman har genomförts digitalt.

Vi har redan påbörjat uppdateringsarbetet för att samtliga bolagsrättsliga ärendepaket i VQ Legal ska möjliggöra digitala bolagsstämmor från den 1 januari.

Kallelser

Alla relevanta dokumentpaket inom bolagsrätten har utökats med en ny mall för att kalla till bolagsstämma. Kallelsen, samt en beslutspunkt i styrelseprotokollet om att kalla till bolagsstämma, skapas när inte samtliga aktieägare kommer att vara närvarande på stämman. Det finns även en separat mall för kallelse på svenska respektive dubbelspråkig på svenska och engelska ifall du bara vill skapa ett kallelse-dokument. 

Uppdatering av fullmaktsärenden

S.k. fullmaktsärenden möjliggör elektronisk underskrift av samtliga dokument och därefter anmälan för registrering och vidare hantering av ett ombud, som t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB.

Denna möjlighet finns för samtliga bolagsrättsliga ärendepaket i VQ Legal som kräver anmälan till Bolagsverket men som inte har specifikt formaliakrav för att styrelsen ska lämna intyg.

Nu har vi gjort en mindre uppdatering i ändringsanmälan, så att denna undertecknas direkt av ombudet istället för som tidigare av bolaget, då den försäkran på heder och samvete som vanligtvis krävs vid anmälan numera återfinns i fullmakten.

Familjerätt

Actor ny innehållsansvarig

Vi är glada att kunna berätta att vi har en ny samarbetspartner för det familjerättsliga innehållet i VQ Legal! Actor Juristfirma har varit verksam inom familjerätt och dödsfallsjuridik sedan 1988.

Actor, med juristerna Kim Lundgren och Inga Lena Viberg i spetsen, ansvarar även för den löpande uppdateringen för att säkerställa att dokumenten alltid håller högsta klass. Mer information och kontakt: Actor Juristfirma

Läs hela nyhetsbrevet här »