14 februari 2023

Uppdaterat IT-supportavtal

Arbetet med vidareutvecklingen av IT-avtalen fortsätter, och tillsammans med Wikström & Partners har vi nu uppdaterat och utökat avtalet för IT-support.

Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för supportobjektet, ansvarsbegränsningar, säkerhet, samverkan, sekretess och överlåtelser, samt betydligt mer omfattande bilagor. 

Avtalet kan användas för situationer när en leverantör tillhandahåller olika former av hjälp, kunskap och stöd avseende ett supportobjekt. Tjänsten kan omfatta såväl distanssupport som platssupport på kundens programvara och/eller utrustning.

Det utökade avtalet kommer även på engelska inom kort.