5 december 2023

Anta ny bolagsordning inför digital stämma nästa år

Riksdagen beslutade den 22 november att det från och med den 1 januari nästa år ska bli möjligt att hålla bolagsstämmor helt digitalt. För det krävs att möjligheten framgår av bolagsordningen.

Det är dock inte möjligt att anta en bolagsordning som strider mot gällande lag. Om ett bolag fattar beslut om att ändra sin bolagsordning före den 1 januari behöver bolagsordningen därför innehålla ett särskilt villkor om att digitala stämmor får hållas först när lagen har börjat gälla.

Vi kommer därför att avvakta med att uppdatera bolagsordningarna i VQ Legal tills den 1 januari, men om du vill anta en ny bolagsordning innan dess som möjliggör digitala stämmor kan en klausul med denna lydelse införas:

§ Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt om nuvarande lagförslag om digitala stämmor börjar gälla.