22 maj 2023

Nytt distributionsavtal

VQ Legal har utökats med ett nytt distributionsavtal i tillägg till de befintliga återförsäljar- och agentavtalen.

I samband med uppdateringen av återförsäljaravtalet med anpassningar till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal i höstas gjordes även en större omarbetning av den tidigare mallen i syfte att istället skapa två separata varianter för återförsäljaravtal respektive distributionsavtal.

Det nya distributionsavtalet är avsett att användas för distributionsuppdrag i större omfattning än ett återförsäljaravtal. Det vill säga för uppdrag där distributören typiskt sett ansvarar för ett land eller ett större geografiskt område med ensamrätt, där avtalet är mer långvarigt och omfattar lojalitetsplikt, ett årligt åtagande om en viss mängd sålda produkter och större krav på lager- och reservdelshållning. Vidare ansvarar distributören oftast för en distributionsorganisation med flera återförsäljare under sig.

Det nya distributionsavtalet finns även i en motsvarande engelsk variant.