16 augusti 2017

Nyhetsbrev augusti 2017

Årets tredje nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya regler om registrering av verklig huvudman, specialerbjudande avseende VQ Forum den 19 oktober, information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten samt en kommande söklösning.

Nya regler om registrering av verklig huvudman från den 1 augusti

Enligt den nya lagen om registrering av verklig huvudman måste alla bolag som inte är börsnoterade anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är bolagets verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett bolag, eller en person till vars förmån någon annan handlar (såsom i bulvanförhållanden). Läs mer »

Årets branschdag med specialrabatt för VQ Legals kunder

Välkommen till årets branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 19 oktober 2017 på Grand Hôtel i Stockholm.

För åttonde året i rad samlar vi advokater och bolagsjurister till en inspirerande heldag, VQ Forum, för att gemensamt diskutera de möjligheter och utmaningar som juristbranschen står inför.

Årets tema är ”Digital Transformation and Legal AI” med en blandning av internationella och svenska talare som kommer att diskutera hur den pågående digitaliseringen påverkar juristmarknaden och hur Artificiell Intelligens kan användas inom juridiken samt ge praktiska exempel på lyckade innovationsprojekt från både byrå- och bolagsjuristperspektiv m.m. Mer information om talarna hittar du här. Se även tips på artiklar av och om talarna nedan.

Som VQ Legal-kund får du 40 % rabatt på deltagaravgiften.

Därutöver erbjuder vi en ”3-för-2-rabatt”, dvs möjligheten för tre kollegor att delta på konferensen till priset av endast två deltagarplatser.

Anmälan görs via email till info@vqab.se (ange att du är kund till VQ Legal). Välkommen!

Nyheter i tjänsten

Utöver det nya stödet för anmälan av verklig huvudman har även följande nya mallar tillkommit samt dessa uppdateringar gjorts i tjänsten under sommaren:

Ny mall för rösträttsfullmakt

Bolagsrätten har utökats med en mall för fullmakt att företräda aktier på bolagsstämma, med varianter för enbart en viss specifik bolagsstämma eller alla bolagsstämmor under ett år. Läs mer »

Utökad immaterialrätt

Under sommaren har en större uppdatering och utökning av dokumentpaketen inom immaterialrätts-delen gjorts med nya intrångsbrev för bl.a. upphovsrätt och EU-design. Läs mer »

Uppdateringar i PUL-dokumenten

Inom PUL-delen har uppdateringar gjorts för att anpassa dokumenten med hänsyn till att den nya dataskyddsförordningen ska tillämpas från maj 2018. Läs mer »

Ny sökfunktion

På måndag den 28 augusti kommer vi att införa en ny söklösning i VQ Legal, vilket börjar bli behövligt nu när innehållet i tjänsten har vuxit så mycket.

Med den nya söklösningen kommer det att gå att söka direkt från startsidan efter ett dokumentpaket eller en viss mall utan att behöva välja något visst rättsområde först.

Läs hela nyhetsbrevet här »