31 juli 2017

Utökad immaterialrätt

Immaterialrätten i VQ Legal har uppdaterats och utökats med fler dokumentpaket, fler varianter och kompletterande instruktioner m.m.

Wikström & Partners Advokatbyrå gör fortlöpande översyn av de immaterialrättsliga dokumentpaketen. I samband med den senaste översynen har en större uppdatering och utökning av dokumentpaketen gjorts med nya intrångsbrev för bl.a. upphovsrätt och EU-design. Vidare har alla intrångsbrev och bekräftelsebrev uppdaterats samt utökats med kompletterande instruktioner. Licensavtalen har utökats med fler varianter, kompletterande instruktioner samt har licensavtalet avseende mönsterskydd ändrat benämningen ”mönster” till ”design” i enlighet med PRV:s benämning.

Den utökade immaterialrätten innehåller nu följande dokumentpaket:

 • Licensavtal avseende design (svensk registrering)
 • Licensavtal avseende produktpatent (svensk registrering)
 • Licensavtal avseende metodpatent (svensk registrering)
 • Licensavtal avseende varumärke (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende design (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende EU-design
 • Intrångsbrev avseende firma (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende patent (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende EU-patent
 • Intrångsbrev avseende upphovsrätt (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende varumärke (svensk registrering eller inarbetning)
 • Intrångsbrev avseende EU-varumärke

Dokumentpaketen kommer inom kort även i engelska varianter. Under hösten kommer immaterialrätten även att utökas ytterligare med överlåtelseavtal avseende design, patent och varumärke samt licensavtal för EU-design, EU-varumärke, EU-patent samt inarbetat varumärke.