24 juli 2017

Ny mall för rösträttsfullmakt

Bolagsrätten har utökats med en mall för fullmakt att företräda aktier på bolagsstämma med varianter för enbart en viss specifik bolagsstämma eller alla bolagsstämmor under ett år.

Mallen finns både i svensk variant och i en dubbelspråkig variant med engelsk översättning.