22 juni 2017

Uppdateringar i PUL-dokumenten

Inom PUL-delen har uppdateringar gjorts för att anpassa dokumenten med hänsyn till att den nya dataskyddsförordning ska tillämpas från maj 2018.

Dokumenten är huvudsakligen fortfarande skrivna med personuppgiftslagen som utgångspunkt, men de uppdateringar som nu har gjorts är bl.a. en möjlighet att lägga till en referens till den kommande dataskyddsförordningen, så att man skapar en avtalsmässig förutsättning för parterna att ingå ett nytt avtal när förordningen träder ikraft.

Vidare har de engelska dokumenten uppdaterats med en ändrad benämning för personuppgiftsbiträde från ”personal data assistant” till ”personal data processor” i enlighet med den uppdaterade terminologin i förordningen.

Motsvarande ändring har även gjorts i alla IT-avtalen. Även dessa dokument har nyligen uppdaterats med anpassning till avtalspraxis när det gäller bland annat rätten till data, personuppgiftsregleringar och säkerhetsföreskrifter, läs mer här: Uppdaterade IT-avtal

Nya mallar på dataskyddsområdet kommer att tas fram och göras tillgängliga med början från årsskiftet 2017/18.