23 maj 2017

Kunderbjudande VQ Forum, nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar i tjänsten och artikeltips – nyhetsbrev maj 2017

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. ett specialerbjudande avseende VQ Forum den 19 oktober samt information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten, artiklar om AI och digitalisering på juristmarknaden, samt kommande mallar och uppdateringar i övrigt.

Årets branschdag med specialrabatt för VQ Legals kunder

Välkommen till årets branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 19 oktober 2017 på Grand Hôtel i Stockholm.

För åttonde året i rad samlar vi advokater och bolagsjurister till en inspirerande heldag, VQ Forum, för att gemensamt diskutera de möjligheter och utmaningar som juristbranschen står inför.

Årets tema är ”Digital Transformation and Legal AI” med en blandning av internationella och svenska talare som kommer att diskutera hur den pågående digitaliseringen påverkar juristmarknaden och hur Artificiell Intelligens kan användas inom juridiken samt ge praktiska exempel på lyckade innovationsprojekt från både byrå- och bolagsjuristperspektiv m.m. Mer information om talarna hittar du här. Se även tips på artiklar av och om talarna nedan.

Som VQ Legal-kund får du 40 % rabatt på deltagaravgiften.

Därutöver erbjuder vi en ”3-för-2-rabatt”, dvs möjligheten för tre kollegor att delta på konferensen till priset av endast två deltagarplatser, samt en boka-tidigt-rabatt på 20 % före den 30 juni.

Anmälan görs via email till info@vqab.se (ange att du är kund till VQ Legal). Välkommen!

Nyheter i tjänsten

Nytt aktieöverlåtelseavtal för fastighetsbolag

Avtalsrätten har utökats med ett aktieöverlåtelseavtal särskilt anpassat för fastighetsbolag. Avtalet tar sikte på en situation där en fastighet överlåts via ett bolag, som i princip endast äger denna fastighet. Läs mer »

Nya varianter av konvertibel- och optionsemissioner med förenklade villkor

Bolagsrätten har utökats med nya ärendepaket för emissioner av konvertibler och teckningsoptioner med förenklade villkor avsedda för mindre kupongbolag som inte har för avsikt att bli avstämningsbolag under villkorens löptid. Läs mer »

Depositionskonto hos Bolagsverket

Du som är ombud (hjälper andra bolag att skicka in ärenden till Bolagsverket) kan ansöka om att öppna ett depositionskonto hos Bolagsverket. Med ett depositionskonto sätter du in ett större belopp till Bolagsverket och registreringsavgifterna dras sedan automatiskt från kontot allt eftersom du skickar in ärenden. För att utnyttja möjligheten att använda depositionskontot måste kontonumret skrivas in på första sidan av anmälningshandlingen. Vi har därför uppdaterat samtliga anmälningshandlingar till Bolagsverket med ett tillägg för detta under rubriken ”Ombud”. Läs mer »

Uppdateringar av revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i tjänsten har uppdaterats enligt FARs Samlingsvolym Revision 2017. De ändringar som har gjorts avser främst mindre språkliga justeringar samt klargörandet att revisorn är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed.

Uppdateringar av IT-avtalen

De IT-rättsliga avtalsmallarna har uppdaterats med anpassning till avtalspraxis när det gäller bland annat rätten till data, personuppgiftsregleringar och säkerhetsföreskrifter. De har även anpassats något med hänsyn till att den nya dataskyddsförordning ska tillämpas från maj 2018, men är dock huvudsakligen fortfarande är skrivna med personuppgiftslagen som utgångspunkt. Läs mer »

Nya mallar på dataskyddsområdet kommer att tas fram och göras tillgängliga med början från årsskiftet 2017/18.

Artiklar om AI m.m. av eller om talare på VQ Forum 2017

Välkommen till VQ Forum den 19 oktober om du vill vara med och diskutera förändringarna på juristmarknaden!

Läs hela nyhetsbrevet här »