30 mars 2017

Nya varianter av konvertibel- och optionsemissioner med förenklade villkor

Bolagsrätten har utökats med nya ärendepaket för emissioner av konvertibler och teckningsoptioner med förenklade villkor.

De nya dokumentpaketen innehåller mycket enkla villkor avsedda för mindre kupongbolag som vill öka aktiekapitalet genom att ge ut konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier respektive teckningsoptioner med teckning av nya aktier. Observera dock att om det finns en möjlighet att bolaget kan bli avstämningsbolag under villkorens löptid bör de villkor som skapas i ärendepaketen för konvertibel- respektive optionsemissioner med mer omfattande villkor användas istället.

Dokumentpaketen finns även i dubbelspråkiga versioner med engelska översättningar.