18 april 2017

Depositionskonto hos Bolagsverket

Anmälningshandlingarna till Bolagsverket har uppdaterats med tillägg för att kunna ange ett depositionskontonummer.

Du som är ombud (hjälper andra bolag att skicka in ärenden till Bolagsverket) kan ansöka om att öppna ett depositionskonto hos Bolagsverket. Med ett depositionskonto sätter du in ett större belopp till Bolagsverket och registreringsavgifterna dras sedan automatiskt från kontot allt eftersom du skickar in ärenden.

För att utnyttja möjligheten att använda depositionskontot måste kontonumret skrivas in på första sidan av anmälningshandlingen. Vi har därför gjort ett tillägg för detta under rubriken ”Ombud” i alla anmälningshandlingar i tjänsten.

Om du inte skriver depositionskontonumret på anmälan, förväntas du betala avgiften på annat sätt, till exempel via vanlig internetbetalning. Företaget som har depositionskontot måste stå som kontaktperson (ombud) på anmälan.

Läs mer om depositionskonto hos Bolagsverket här: Depositionskonto