9 maj 2017

Nytt aktieöverlåtelseavtal för fastighetsbolag i VQ Legal

Avtalsrätten har utökats med ett aktieöverlåtelseavtal särskilt anpassat för fastighetsbolag.

Detta avtal tar sikte på en situation där en fastighet överlåts via ett bolag, som i princip endast äger denna fastighet. Vidare avses främst förvaltningsfastigheter, dvs inte projekt såsom stora pågående entreprenader eller byggnader under uppförande.

Precis som övriga mallar inom VQ Legal är avtalet skapat med ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att det ska vara affärsmässigt och enkel för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå.

Mallarna kan därför i vissa fall upplevas som annorlunda till sin utformning, då vi har haft ett uttalat mål att förenkla språket och inte ta med skrivningar och klausuler som inte fyller någon funktion utöver redan gällande svensk rätt. Till exempel undviks tilläggsklausuler som härstammar från anglosaxiska avtal. Avtalet innehåller av samma skäl ingen inledande definitionskatalog. För att göra avtalet mer lättläst har vi valt att istället använda beskrivande text och att placera definitioner i samband med att ett begrepp förekommer första gången i avtalet.

I tjänsten finns därmed nu följande varianter av aktieöverlåtelseavtal:

  • Aktieöverlåtelseavtal – fastighetsbolag
  • Aktieöverlåtelseavtal – koncerninternt
  • Aktieöverlåtelseavtal – separat undertecknande och tillträde
  • Aktieöverlåtelseavtal – simultant undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – koncerninternt
  • Share Purchase Agreement – separat undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – simultant undertecknande och tillträde

En engelsk version av aktieöverlåtelseavtalet för fastighetsbolag beräknas lanseras under sommaren.