15 december 2016

Nya dokumentpaket, uppdateringar, praktiska tips och artiklar om VQ Legal – nyhetsbrev december 2016

Årets fjärde nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar i tjänsten, artiklar om VQ Legal, praktiska tips m.m. samt en önskan om en riktigt god jul till alla våra kunder.

Nyheter i tjänsten

Nya leveransavtal och allmänna leveransvillkor

Avtalsrätten har utökats med nya dokumentpaket för leverans i både form av allmänna leveransvillkor och fristående, integrerade, leveransavtal på såväl svenska som engelska. Läs mer »

Uppdaterade och utökade aktieägaravtal

Aktieägaravtalen har uppdaterats och utökats med bl.a. separat vite för konkurrens- och sekretess-åtaganden, ny arbetspliktsklausul och automatisk bilaga med parternas aktielistning m.m. Vidare har samtliga inlösenklausuler utökats med en rätt för de inlösenberättigade parterna att välja att avstå från inlösen om de anser att priset blir för högt. Läs mer »

Arbetsrättsliga uppdateringar

Anställnings- och avsluts-avtalen har uppdaterats bl.a. avseende bestämmelserna om immaterialrätt, bonus, avgångsvederlag och pensionsförmåner, samt med utökade instruktionstexter m.m. Läs mer »

Intyg av VD vid fusion

Flera handläggare på Bolagsverket har den senaste tiden börjat kräva att när VD skriver under ett intyg vid fusion, så måste personen ifråga vid sin underskrift ange att undertecknandet görs i egenskap av VD. Detta krav har inget stöd i lag, men kan trots det (felaktigt) resultera i ett föreläggande. Läs mer »

Ändrade regler vid avregistrering av revisor

Reglerna avseende avregistrering av revisor har ändrats något. Numera måste beslutet att bolaget inte längre ska ha någon revisor ha registrerats innan räkenskapsåret har gått ut för att slippa kravet på revisionsberättelse till årsredovisningen. Tidigare räckte det att anmälan hade kommit in till Bolagsverket innan räkenskapsårets utgång för att bolaget skulle slippa kravet.

Artiklar om VQ Legal

2016 Realtid Advokatbyråer måste klättraUnder hösten har VQ Legal blivit omskrivet i flera artiklar som en del av den pågående utvecklingen på juristmarknaden. Bl.a. i en intervju med forskaren Charlotta Kronblad om digitaliseringens påverkan på juristbranschen, där hon som exempel nämner VQ Legal som har hittat en nisch där de idag säljer en digital tjänst till i stort sätt samtliga stora byråer. Digitalisering och disruption var också i fokus på årets VQ Forum, som samlade över 180 jurister på Grand Hotel för att diskutera förändringarna på juristmarknaden.

 

Läs hela nyhetsbrevet här »

God jul och gott nytt år!

Ann Björk och Helena Hallgarn