19 oktober 2016

Intyg av VD vid fusion

Flera handläggare på Bolagsverket har den senaste tiden börjat kräva att när VD skriver under ett intyg vid fusion, så måste personen ifråga vid sin underskrift ange att undertecknandet görs i egenskap av VD.

Kravet på att VD ska ange att han undertecknar i egenskap är VD har inget stöd i lag, men kan trots det (felaktigt) resultera i ett föreläggande. Det är framförallt när styrelsen består av flera ledamöter, och en av dessa även är VD, som problem med handläggningen kan uppstå. Bolagsrätt Sundsvall har skickat in en generell skrivning till Bolagsverkets jurister som håller på att utreda frågan.

Om föreläggande utfärdas i något ärende på grund av detta kan Bolagsrätt Sundsvall kontaktas för mer hjälp med information till Bolagsverket.