14 november 2016

Ny mall för General Terms and Conditions for Delivery

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för allmänna leveransvillkor på engelska. Villkoren är främst avsedda för off-the shelf-produkter utan montage.

Dokumentpaketet innehåller allmänna villkor som biläggs ett tillhörande enkelt leveransavtal (försättsblad till villkoren med individuella bestämmelser för varje leverans).

Mallen innehåller alternativ för om villkoren ska vara säljarvänliga, köparvänliga eller neutrala samt om leveransen är en engångsleverans eller om det rör sig om flera successiva leveranser. Vidare finns alternativ för olika betalnings- och leveransbestämmelser.

I VQ Legal finns det nu därmed mallar för leverans i både form av allmänna leveransvillkor och fristående, integrerade, leveransavtal på såväl svenska som engelska.

Se allt innehåll i VQ Legals avtalsrättsdel här »